7th Grade Championship- Holy Trinity v Weddington 11-2-13 - UnionCountySportsPix