2014 VTO Sports Elite 100_ Charlotte - UnionCountySportsPix